Europese UnieNAVO

Grieken dagen Turken uit in Egeïsche Zee

Vorige maand kondigde de vertrekkende minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, Nikos Kotzias, aan dat Griekenland van plan is haar territoriale wateren uit te breiden van zes zeemijl (ca. 11 kilometer) vanaf de Griekse kust naar twaalf zeemijl (ca. 22 kilometer). De EU steunt de Griekse intenties. Ankara waarschuwt Athene.

Met de plannen willen de Grieken proberen hun territoriale wateren uit te breiden tot aan feitelijk de gehele Turkse westkust; een onacceptabele positie voor Ankara. De Grieken zouden zich op deze manier de gebieden rond haar eilanden, van klein tot groot (tegen de Turkse grens), ruimer kunnen toe-eigenen. Dit brengt de staatsveiligheid van Turkije om uiteenlopende redenen ernstig in het geding. De Griekse expansie is een direct gevaar voor de Turkse maritieme toegang tot de Middellandse Zee (vanuit de Bosporus en Izmir), maar ook vanwege militaire oefeningen van de Turkse marine om te voorkomen dat Turkse boortorens in de Middellandse Zee door vijandige elementen kunnen worden betreden en schepen kunnen worden gehinderd.

VN-zeerechtverdrag

Griekenland heeft duizenden eilanden in de Egeïsche Zee. Athene claimt dat het op basis van het VN-zeerechtverdrag recht heeft haar zeegrenzen op te rekken naar twaalf zeemijl, het maximum dat het verdrag toestaat. Sinds 1936 vergrootte Griekenland al haar territoriale wateren van drie zeemijl naar zes zeemijl.

Mochten de Grieken erin slagen hun territoriale wateren in de Egeïsche Zee uit te breiden, dan zou Griekenland haar jurisdictie in de zee vergroten van 43 naar 71 procent. Dit ten nadele van Turkije.

Reden voor oorlog

Turkije heeft grote havens langs de Egeïsche Zee en is afhankelijk van de vrije doorvaart om toegang te krijgen tot de Middellandse Zee. Het Turkse parlement reageerde door de Grieken te herinneren aan haar verklaring uit 1995 dat het een Griekse uitbreiding tot meer dan zes zeemijl als een casus belli, oftewel een reden voor oorlog zal beschouwen. De Grieken leggen hierop (momenteel) de zaak voor aan het parlement in plaats van het besluit aan president Pavlopoulos over te laten.

Aardgas

Het geschil houdt verband met recente aardgasvondsten in de Middellandse Zee. In februari blokkeerde Turkije een Italiaans schip dat in opdracht van energiebedrijf Eni onderzoek zou doen naar aardgas in betwiste territoriale wateren ten noorden van Noord-Cyprus. In oktober blokkeerde de marine een Grieks fregat dat probeerde een Turks exploratieschip in dezelfde regio te belemmeren. Het incident werd gevolgd door de aankondiging dat de Fatih, een diepzee-boorschip van Turkije, was begonnen met boringen langs de kust van Noord-Cyprus.

Turkije is sterk afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Bijna al het geconsumeerde gas komt uit het buitenland; in het bijzonder uit Rusland en Iran.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie