Islamofobie

Fact check | Telegraaf: Ibn Khatir en Bilal Philips zetten aan tot radicalisme

Gisteren schreef De Telegraaf in een heus mediaoffensief over “radicale islamboeken” in de terreurafdeling van Penitentiaire Inrichting Vught. Zo zou de Koran-interpretatie (tafsir) van de 14e eeuwse “radicale theoloog” Ibn Kathir verspreid worden in de Brabantse gevangenis en zou het werk van Bilal Philips er voorhanden zijn. We doen een fact check en controleren of de werken echt zo radicaal zijn als De Telegraaf beweert.

Fact check 1: Ibn Kathir

De Telegraaf haalt in haar artikelen aan dat de moslimtheoloog Ibn Kathir verklaart dat de islam maant tot “vernedering van joden en christenen”. Onderzoek bevestigt dat Ibn Kathir dit inderdaad verklaart in zijn commentaar op Koran-vers 2:216 (klik hier), alhoewel moderne geleerden het er over eens zijn dat de verzen in hun historische context moeten worden gelezen. In dit vers spreekt de Koran over de natuurlijke weerzin van de mens tegen de gewapende strijd, maar dat de strijd in sommige gevallen moreel gerechtvaardigd is.

De strijd is jullie verplicht, terwijl jullie er een afkeer van hebben. Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie. En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten. (Sura Bakarah, vers 216)

Het Koran-vers is op zichzelf niet controversieel, daar het een moreel voorschrift biedt over hoe te (kunnen) handelen bij (gewapende) conflicten. De controverse ontstaat bij het commentaar van Ibn Khatir. De aversieve exegese van Al Khatir ten aanzien van joden en christenen is hier hetgeen dat problematisch is.

Commentaar Ibn Kathir bij Koran-hoofdstuk 7, vers 167.

Ook beweert Ibn Kathir dat de Koran het bevechten van joden en christenen gebiedt, zoals hier wordt bevestigd.

Conclusie: Een aantal commentaren in de Koran-exegese van Ibn Kathir is zéér beladen en zou op het eerste gezicht, zonder goede begeleiding, kunnen aanzetten tot aversie en radicale handelingen ten aanzien van joden en christenen. 

Fact check 2: Bilal Philips

De salafistische imam Bilal Philips, die één van de auteurs is van de boeken in de minibibliotheek in Vught, zou volgens De Telegraaf “zelfmoordaanslagen en onthoofdingen goedpraten”.

Citaat uit De Telegraaf (04.01.19). “Haatlectuur voor het grijpen in bajes Vught”.

Dit zou ervoor hebben gezorgd dat de predikant niet meer welkom is in een aantal landen en zijn werken worden geweerd uit gevangenisbibliotheken. Onderzoek leert dat Philips in 2002 in zijn werk Contemporary Issues schreef dat zelfmoord verboden is in de islam en dat het door verzetsbewegingen als Hamas desondanks wordt gebruikt als militaire strategie “uit machteloosheid”. Ook informeert Philips dat sommige Hamas-leden Israëliërs beschouwen als reservisten, omdat de facto de gehele Israëlische bevolking aan militaire dienst zou worden onderworpen.

Conclusie: De bewering dat Bilal Philips zelfmoordaanslagen en onthoofdingen goedpraat, is onwaar.

De Telegraaf schreef dat “één van de titels vanwege de extreme inhoud werd verwijderd uit Britse gevangenissen”. Het gaat hier waarschijnlijk om het werk Contemporay Issues. Een nauwkeurige blik op de zaak geeft dus een genuanceerd beeld.

Naast de Koran-exegese van Ibn Kathir en (een) werk van Bilal Philips, zouden volgens De Telegraaf ook andere werken voorhanden zijn in Vught van schrijvers die als radicaal zouden kunnen worden bestempeld. In het artikel wordt voorbij gegaan aan de noodzaak om nauwkeurig blijven in het maken van onderscheid tussen wat als radicale literatuur kan dienen en wat onder literatuur voor geestelijke ontwikkeling valt. Het is daarbij ook wenselijk dat wordt vertrouwd op het inzicht van betrokken imams en psychologen, die de verzoeken (om islamitische boeken) beoordelen in het kader van de-radicalisering, en uiteindelijk aan de directie voorleggen ter goedkeuring.

CDA vraagt om opheldering, VVD terughoudend

Het CDA (bij monde van Madeleine van Toorenburg) en de PVV (bij monde van Machiel de Graaff) zouden intussen om opheldering hebben gevraagd bij minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.

Het CDA wil weten van minister Dekker hoe het selectieproces werkt, terwijl de PVV twittert dat er van “totale gekte” sprake is en dat “de-islamisatie” nodig is. Kamerlid Van Oosten van de VVD zegt een “vrije samenleving” voor te staan en niet over te zullen gaan tot het “uitpluizen van aanstootgevende teksten”.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie