De Koerdische kwestieNAVO

Bracht steun voor ‘Afrin’ Zijlstra ten val?

Verklaring Politiek Neutraal inzake het op 13 februari 2018 aangekondigde vertrek van minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra.

Politiek Neutraal is bezorgd of het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra naar aanleiding van het Volkskrant-artikel van Natalie Righton d.d. 12 februari (over de leugen van Zijlstra) verband houdt met het standpunt van het kabinet ten aanzien van ‘Operatie Olijftak’. De minister van BuZa verklaarde dat het kabinet Rutte III “zeker grond” ziet in het Turkse beroep op artikel 51 (inz. het recht op zelfverdediging) van het VN-Handvest.

“Operatie Olijftak niet illegaal”

“Er zijn geen aanwijzingen om de Turkse claim inzake artikel 51 terzijde te kunnen schuiven”

BuZa-minister Halbe Zijlstra

(23.01.18)

De hoofdpunten uit de toespraak van (oud-)minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, d.d. 23 januari jl. zijn:

  1. Het kabinet ziet de operatie (lett.: “aanval”) “niet als illegaal (en strijdig met het internationaal recht)”, want – zo verklaart Zijlstra – “bewijs dat aanvallen op Turks grondgebied niet van de YPG zijn, is er niet; waardoor het kabinet geen oordeel kan vellen”;
  2. Het kabinet verklaart bij monde van de minister verder dat er “stevige aanwijzingen zijn dat de YPG zéér sterk gelieerd is met de PKK”. Zijlstra: “De PKK is door Nederland, door ‘Europa’, zowel politiek als militair als een terroristische beweging gekenschetst. Omdat de YPG mensenrechten schendt, levert Nederland geen steun (aan hen), ook niet non-lethal. In de regio Afrin, waar nu de incidenten plaatsvinden, is door de YPG (op een gegeven moment) ingegrepen; daar is de Free Syrian Army (FSA) deels verdreven en daar zijn bijvoorbeeld de lijken van zestig FSA strijders openbaar door de straten gesleept door de YPG. Dus laten we voorkomen dat we hier een beeld schetsen dat de YPG onschuldige lammeren zijn.”
  3. Tot slot stelde de inmiddels afgetreden minister: “Het is belangrijk dat we, voordat we tot een veroordeling zouden komen van Turkije, eerst vaststellen of dat terecht is, en tot op heden is er geen aanleiding om de Turkse claim – dat het recht van zelfverdediging hier gehanteerd kan worden – terzijde te schuiven.”

“Stevige aanwijzingen dat YPG zéér sterk gelieerd is aan PKK”

“De YPG schendt mensenrechten. Daarom steunen we ze niet.”

BuZa-minister Halbe Zijlstra

(23.01.18)

 

Gevolgen voor Afrin-standpunt

Politiek Neutraal blijft nauwlettend volgen of het vertrek van de minister gevolgen zal hebben voor het eerder ingenomen kabinetsstandpunt inzake ‘Afrin’. Dat standpunt leidde tot grote druk in de Kamer; nota bene regeringspartijen CDA, D66 en CU – als ook de grootste oppositiepartijen, SP en PVV – vroegen om een veroordeling van het Turkse besluit. Politiek Neutraal ziet deze Kamerdruk, die leidde tot spanningen in de coalitie en (electorale) schade tijdens de landelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, als een mogelijke verklaring voor de timing van het kabinetsbericht dat ‘de verzoeningspoging tussen Nederland en Turkije is mislukt’.

Normalisatie mislukt?

Nederland vroeg geen excuses van Turkije; Turkije, volgens het kabinet, wel; zo luidde althans de verklaring van (oud-)minister Zijlstra. Turkije heeft echter in de laatste jaren reeds aangetoond dat een excuses in principe niet hoeft te worden geëxpliciteerd om verslechterde (inter-statelijke) betrekkingen te herstellen, getuige de verzoening tussen Turkije en Rusland na het neerhalen van een Russische bommenwerper op 24 november 2015; op 23 juni 2016 schreef de Turkse president Erdoğan de Russische president Poetin in een brief “excuseert u ons, zie het door de vingers” – wat milder is dan een openlijk excuus, maar wel leidde tot verzoening tussen de twee landen.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Politiek Neutraal ziet het niet ondenkbaar dat het kabinet niet haar volle gewicht heeft ingezet voor een normalisatie van de betrekkingen of althans heeft geprobeerd de Turken te brengen tot – wat zij noemt – een “gelijke oversteek”. Dit standpunt wordt gestaafd door de politieke situatie in Nederland, namelijk dat de gemeenteraadsverkiezingen (d.d. 21 maart 2018) naderen en ‘inschikkelijkheid’ richting Turkije, electoraal gezien, niet van pas zou komen. Het voltallige parlement – behoudens DENK en Forum voor Democratie (FvD) – is gekant tegen een herstel van de diplomatieke betrekkingen, waardoor welwillendheid van het kabinet de laatste veel schade zou kunnen berokkenen.

Een argument dat het Nederlandse kabinet niet bereid is geweest haar politieke kapitaal te besteden aan verzoening (zoals hiervoor beschreven), is het feit dat de Turkse autoriteiten weigeren op de Nederlandse verklaring over de mislukte verzoening te reageren; Politiek Neutraal gelooft dat de Turkse regering terughoudend is vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De Turkse regering zal willen voorkomen dat de VVD – in een denkbeeldig scenario – gebruik zou kunnen maken van Turkije als antagonist, om stemmen van zowel links als rechts te werven.

Politiek Neutraal sluit niet uit dat de Volkskrant, gezien haar linkse wortels, een politiek offensief is begonnen tegen de VVD met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen; de leugen werd immers al in mei 2016 – en mogelijk eerder – door Zijlstra uitgesproken.

Nederland heeft nu officieel haar ambassadeur – die al sinds maart 2017 geen toegang had tot Turkije – teruggetrokken. Nederland geeft daarom ook geen toestemming voor het aantreden van een Turkse ambassadeur in Nederland.

 

Politiek Neutraal betreurt de ontstane situatie en roept de regeringen op tot een hernieuwe verzoeningspoging ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie