IslamofobieNRC HandelsbladNRC Media

Milli Görüş reageert op gewraakt NRC-artikel

Vandaag reageerde Milli Görüş in een persbericht op het gewraakte artikel van NRC-journalist Andreas Kouwenhoven van afgelopen vrijdag, waarin Kouwenhoven excursies (of educatieve reizen) naar Istanbul – waarin ook de controversiële Turkse imam Nurettin Yıldız werd bezocht – “trainingskampen” noemt.

Ongenuanceerd

Het ontbreken van nuance in het maatschappelijk debat, ziet Milli Görüş reden om de in Turkije, maar ook gedeeltelijk in Saoedie-Arabië opgeleide imam voorlopig niet meer te betrekken in haar activiteiten.

Controverse

Enkele van Yıldız’ ongelukkige uitspraken (o.a. over het kindhuwelijk en geweld tegen vrouwen) worden ook door andere media als de NOS en de Volkskrant uitgelicht om Yıldız – die als geëngageerde godgeleerde zijn sporen verdiende in de Turkse maatschappij – als radicaal te bestempelen en te diskwalificeren. Yıldız werd ook door de Turkse president Erdoğan fel bekritiseerd om zijn achterhaalde “7e eeuwse” ideeën. Later bleek dat de uitspraken van Erdoğan, maar ook Yıldız, eenvoudig uit hun verband gehaald konden worden. Zo zei Erdoğan zijn kritiek niet zo te hebben bedoeld, maar slechts te hebben gewezen op de noodzaak om standpunten te moderniseren. Yıldız op zijn beurt, zou wel degelijk, in een toelichting op eerdere uitspraken, geweld tegen vrouwen hebben veroordeeld op grond van Koran-instructies. Ook zouden moderne islam-geleerden het er volgens Yıldız over eens zijn dat het kindhuwelijk misbruik is en niet is toegestaan.

De imam wordt, ondanks het feit dat vroegere uitspraken aan hem zijn blijven kleven, nog door veel conservatieven gewaardeerd om de voortrekkersrol die hij speelde en nog altijd speelt in het Turkse godsdienstonderwijs. De charismatische Yıldız put uit het gedachtegoed van verschillende religieuze stromingen, waardoor Yıldız een gewilde spreker blijft in Turkije en daarbuiten. Dit maakt de zaak tot een gevoelige kwestie in de Turkse, als ook Turks-Nederlandse, gemeenschap.

Jihadronsel

Met betrekking tot suggesties van Kouwenhoven in een eerder artikel van 3 augustus dat Milli Görüş als opstap zou hebben gediend voor jihadronsel in Nederland, onthoudt Milli Görüş zich van commentaar.

Milli Görüş Noord-Holland, Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) (2018)

Opmerking: standpunten van Nurettin Yıldız over het kindhuwelijk en geweld tegen vrouwen zijn in eerste instantie onvolledig weergeven in dit bericht en later aangevuld.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie