De TelegraafTelegraaf Media Groep

Revisie 2017/721: artikel “’Een aanslag op seculier Turkije’”

Publicatiedatum: 21 oktober 2017

Toelichting

Hieronder volgt het resultaat van een kritisch onderzoek naar de zorgvuldigheid van een journalistiek bericht. Berichten dienen (politiek) neutraal geschreven te zijn en gepresenteerde feitelijkheden dienen objectief, nauwkeurig en betrouwbaar te zijn om de toets der kritiek te doorstaan.

Oordeel: onzorgvuldig (10 / 3)

Conclusie

inzake het artikel ’Een aanslag op seculier Turkije’

De auteur heeft een artikel geschreven dat meer kenmerken vertoont van een column dan een beschouwing. Beweringen worden niet onderbouwd, context ontbreekt vrijwel geheel en er wordt op meerdere plekken onterecht gegeneraliseerd. In het artikel wordt op één plek iemand geciteerd, wat al snel – in combinatie met een onderschrift gericht tot president Erdogan, die verder in het artikel niet wordt genoemd (“Erdogan heeft de bijl in de stam van de seculiere staat gezet”) – sterk doet suggereren dat de auteur niet onbevooroordeeld is.

BEOORDELING

Groen: opmerking of voorgestelde rectificatie

Rood: lijdend voorwerp van opmerking of voorgestelde rectificatie

’Een aanslag op seculier Turkije’

Het woord aanslag is mogelijk clickbait; Turkije is de laatste jaren veelvuldig getroffen door terroristische aanslagen en de kop suggereert opnieuw een dergelijke aanval.

ISTANBUL – Oppositiepartijen en vrouwenorganisaties in Turkije slaan alarm, nu het parlement in Ankara een wetsvoorstel heeft aangenomen waardoor moefti’s (islamitische rechtsgeleerden) voortaan legaal huwelijken mogen sluiten. Opmerking: welke oppositiepartijen en vrouwenorganisaties wordt in het artikel niet gespecificeerd; in het artikel wordt in de laatste alinea één oppositiepartij genoemd. Ze vrezen dat er daardoor nog meer kans komt op huwelijken van mannen met kinderen en zien het als de zoveelste aanslag op de seculiere republiek.

„Het lijkt wel alsof de Sharia wordt ingevoerd”, aldus een bezorgde jonge vrouw uit de vooral door Koerden bewoonde stad Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije. Opmerking: wie de bezorgde vrouw is, wordt niet duidelijk en het is nuttig – omdat het generaliserend is – om het citaat van verdere context te voorzien (waarom een Koerd citeren, waarom in de stad Diyarbakir, wat is de achtergrond van de bezorgde vrouw etc.). 

Tot nu toe konden legale huwelijken in Turkije alleen worden gesloten door gemeenteambtenaren of gekozen dorpshoofden. Het komt al vaak voor dat moefti’s huwelijken sluiten, vooral in het Koerdische zuidoosten van Turkije. Dan wordt er ook wel over ’religieuze huwelijken’ gesproken. Vaak zijn dat huwelijken met minderjarigen. Opmerking: het woord ‘vaak’ is suggestief en kan evenzeer vervangen worden door het woord ‘soms’; bij gebruik van het woord ‘vaak’ zou het evenwel passend geweest zijn om officiële cijfers te weergeven. Ook zijn het soms huwelijken met mannen die al zijn getrouwd met een andere vrouw. Opmerking: roodgemarkeerde weglaten. Maar huwelijken die door moefti’s worden voltrokken, hadden tot nu toe echter geen wettelijke geldigheid.

„Het sociale leven wordt stap voor stap steeds meer in overeenkomst met religieuze regels bepaald. Opmerking: hier wordt gegeneraliseerd; deze generalisatie had door de auteur gerechtvaardigd kunnen worden door een aantal voorbeelden te geven – voorbeelden ontbreken echter. Nu wordt er geprobeerd om de laatste hindernis voor huwelijken met kinderen te slopen”, aldus Candan Yüceer van de seculiere oppositiepartij CHP. Opmerking: In Turkije is de minimumleeftijd voor huwelijken 17 jaar en in een aantal uitzonderingsgevallen – met toestemming van de ouders/voogden 16 jaar. In Nederland is de minimumleeftijd voor kindhuwelijken 18 jaar. Argumenten om het verschil te verklaren, worden door de auteur niet gegeven. Nuance ontbreekt. Er zijn meer oppositiepartijen fel tegen de nieuwe wet, vooral vanwege de kans op kindhuwelijken. Opmerking: welke oppositiepartijen, wordt niet gespecificeerd.

Foto: Erdogan, met als onderschrift: “Erdogan heeft de bijl in de stam van de seculiere staat gezet” Opmerking: over Erdogan wordt niet gesproken in het artikel; in het artikel wordt het parlement genoemd als initiator van het wetsvoorstel. Verder maakt de auteur met deze woorden een opiniërend persoonlijk statement dat passender is in een column dan een (kort) beschouwend artikel.

Geef een reactie